KaPanDı....!!!
  BOŞANMA VE BOŞANMAYA SEBEP OLAN FAKTÖRLER
 


BOŞANMA


Boşanma iki sevgilinin veya dostun ayrılmasından daha karmaşık ve çatışmalı bir duygu çalkantısı yaratır. Çünkü evlilik bir gün dahi sürse, zihin ve duygular ömür boyu bir adanmışlık konusunda kendisini ikna etmiştir. İstenmeden de olsa tüm yaşamın belirli bir kişi ile geçirilmesi konusunda bilinçli veya bilinç dışından planlar yapılmış, konumlandırmalar gerçekleştirilmiş, hayaller kurulmuştur. Dahası kaybetme korkusunun üstesinden gelinmesi ve bireyleşme dürtüsü ile birlikte yaşama ve yaşlanma konusundaki çatışmalara bir imza ile son verilmiştir. Bilinç dışımız anne-baba simgesiyle yeniden bütünleşme konusunda nihai karara varmış ve tatmin olmuş hissetmektedir.

Evliliğin Kaçınılmazları

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................


AİLEDE BAŞLAYAN SORUNLAR İLE BOŞANMAYA KADAR GİDEN SONUÇLAR


Aile içinde, bazı aile üyelerinin kendilerini sürekli üstün görmelerinden, kendi fikirlerinin daima diğerlerininkinden daha iyi olduğunu düşünmelerinden kaynaklanan gerilimler ve çatışmalar yaşanması, kişinin diğer aile bireylerinin fikirlerini dikkate almayışı, birbirlerinin alışkanlıklarına, tutumlarına, düşüncelerine ve duygularına hitap etmeyerek hırçın bir kişilik oluşturarak tavırlar sergilemesi.

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................


HUKUKÇULARIN BOŞANMALARA SEBEP OLAN FAKTÖRLERİ DEĞERLENDİRMESİ

 

Öncelikle aile kutsallığının yeterince gündeme getirilmediğini, yapılan programlarda da ailenin istismar edildiğini, eşler arasındaki yaşanan sorunların çözümü için bazen çevresindeki insanların devreye girdiğini bunun da yeteri kadar faydalı olmadığını göstermektedir. Aile kutsallığının ortadan kalktığını buna bağlı olarak da eşler arasındaki tahammül etme nedenlerinin azaldığını, hızla gelişen teknolojinin aile üzerinde olumsuz etki ettiğini toplumda artık iletişimin en üst seviyelerde olduğu bir dönemdeyiz. İletişim araç ve gereçlerinin hızla çoğaldığından birçok insanın bir biriyle çok kolay bir şekilde tanışabildiğini özel hayatı koruyamadıklarından özel hayatı korumadan da evliliklerin sürdürülemeyeceğini bu sebeplerden dolayı insanların daha dikkatli olmaları konusunu söyleyerek…

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
EGOİSTLİK

 

İnsanların nefislerinde var olan bu zayıflık duygusu insanın bencil tutkulara kapılmaya müsait bir varlık olduğunun göstergesidir. Her fırsatta kendisini ön plana çıkararak menfaatlerini korumaya ve kendi kendisini herkesten daha çok sevmeye müsait olan yapıları gereği ben sevileyim, ben övüleyim ben takdir edileyim gibi davranışlar göstererek nefsi ile sürekli mücadele içerisindedir.
Böyle bir ahlaki yapıya sahip olan egoist kişiler başkalarının rahatı, huzuru veya mutluluğunu her zaman ikinci plana atarak kendi menfaatlerinden asla taviz vermezler. Başkalarının mutluluğundan hoşlanmaz onların yaşadığı sevinçten de haz almazlar ayrıca fedakârlık da göstermezler.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................


NARSİSTLİK VE NARSİZM

 

Kendisini beğenmiş birey olarak hiç kimseye karşı sorumlu olmadığını düşünen kendisinin yapmış olduğu şeylerin doğru olduğuna inanan kimsedir. Ben-sen ve ben-şey ayırımı doğrultusunda ben yine ben ve ben-benim şeyim ilişkisi içerisinde görerek de tanımlayabiliriz. Bu kişiler sonucunda yalnızlık içersinde kalırlar.
Kişi önce kendi ana-babasının çarpıtılmış durumuna yansıyarak sonra da benim annem ya da benim babam olarak adlandırıldığı daha sonra da benim çocuğum gibi gördüğü olgular içerisinde çifte yansıtıcılık uygulayarak etrafındakilerin de yani ailelerinin de narsislikleşmelerine sebep olurlar.

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................KİN VE NEFRET

 

Kalpte yerleşen öç almaya yönelik olarak şiddetli bir düşmanlık beslemektir. Kin tutmak, kin bağlamak, kin gütmek gibi deyimlerde insanın bu duyguyu hissettiği kişiye karşı süreklilik gösterdiğinin bir şeklidir. Karşıtı olan af ve bağışlama duygusu ile karşılaştırıldığında kinin insancıl olmayan yani iyi ahlakın içerisine sindiremediği bir duygudur. Kinin kaynağının kişinin sinir sisteminde oluşturulduğu bozukluk sebebi ile sapkınlık ve azgınlıktan meydana getirdiği bir duygu şeklidir.
Kin, küfür ve azgınlıkla olduğu kadar isyan ve itaatten çıkmakla da bağlantılı bir duygudur. Kin duygusunun psikolojik nedenleri yapılan araştırmalarda kötülüğe karşı koyamamanın, intikam alamamanın yol açtığı öfke kalbe yerleşerek düşmanlık duygusu ile birleşerek kine dönüşmesidir. Kin ruhsal ve ahlaki rahatsızlıklarında kaynağıdır.


......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................YALAN SÖYLEMEK

 

Kadın ve erkeklerin her zaman tartıştığı ve üzerinde anlaşamadığı konuların başında gelen ve kişilerde güven duyulma olgusunu ortadan kaldıran yalan söyleme gerçekleri karşımızdaki kişiden saklayarak başka olayları olmuş veya hayal dünyamızda gerçekleştirdiğimiz çelişkili ifadeler kullanmaktır. Yapılan araştırmalara göre kadın karşısındaki insanı mutlu etmek için yalana başvururken bunun içinde tipik özelliklerini ortaya çıkarmadığı için yalanları kolay kolay anlaşılamamaktadır. Erkeklerde ise durum tamamen farklı genelde zamanı iyi kullanamayan erkek zaman içerisinde ne yaptığını gizlemek adına yalana başvurmaktadır.

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................


KISKANÇLIK

 

İnsanın sahip olduklarına, korunması ve yok olmaması adına yapmış olduğu korku ve endişelerle dolu bir davranış biçimidir. Her insanda kıskançlık duygusu vardır. İnsanın yaradılışında var olan sevginin bir garip parçası olarak insan karşısındakini ya sevgiden dolayı yâda onda varda bende niye yok diye kıskanır.
Evliliklerde sık görülen bu duygu eşlerin birbirlerine daha güven duyulan unsurlar ortaya çıkarır. İdeal evliliklerde dozunda kullanılan bu duygu eşin sadakatine de güven duygusu oluşturur. Ünlü filozof Sokolof’a göre kıskançlık insanın en az bilinen ve bu duygu üzerine en az konuşulan bir davranış şeklidir. Ona göre de bir muammadır. Decrates’e göre de sahip olduklarını koruma isteğinden kaynaklanan bir tür korku ve endişe etme duygusu olarak belirtilmiştir. Her insanda bulunan bu duygu yerinde ve dozunda kutlanıldığında sevginin, bağlılığın bir göstergesi olarak kabul edilir.


......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

SEVGİ NEDİR ?


İnsana özgü olan duygulardan olan sevgi birçok çeşitliliktedir. Önce ben yerine önce sen diyebilmek. Mutluluk ile pekiştiğinde aşk, tutku, sevmek demek, güven duymak, sevilmeyi ve sevmeyi bilmek ve onun için çalışarak emek vermek, saygı, sadakat duymaktır. Buna bağlı özveride bulunmak, şefkat edip, anlayışlı olmak, cesaret alarak umut vermek, yaşamla ilgili riskler almak, yaşamak ve yaşatmak adına mutluluğu paylaşarak yakalamak için gülümsemek, hüzünlü olup ağlayabilmek, sohbet edip efkâr atmak, dinlemek ve dinlendirmek insana has güzel davranışların tamamı sevgi demektir.
AŞK NEDİR ?Aşk, insana özgü olan bu davranışların karşımızdaki kişiyle örtüşmesi ile oluşan ve mutluluk neticesinde tutkuya dönüşen beraberinde gösterilecek sabırdır, saygıdır. Kabullenmektir, anlaşmaktır, incelik ve zariflik, sorumluluk taşımak, korumak ve kollamaktır, büyültüp yüceltmektir, eğlenip eğlendiren kişilik yapısı ile bir mizahtır, neşelenerek yaşanan gerçeklerden tat almak buna bağlı olarak onu yeniden keşfetmektir. Uyumla beraber gelen bir güven buna bağlı oluşan beklentileri umut içinde beklemektir.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................


MUTLULUK NEDİR ?

İçinizde bulunan isteklerinizin ve özlemlerinizin eksiksiz ve sürekli olarak dışarıdan da desteklenerek insanlarda oluşturduğu bir kıvanç durumu olarak tanımlamak mutluluğun tarifini yapmakla beraber insanların düşünce ve fikirleri ile birçok tanımı da mevcuttur. Mutluluk insanlarda maddi ve manevi olarak değerlendirilmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda insanların içlerindeki duygularını paylaştıkça ve bu paylaşımında dışarıdan desteklenmesi durumlarında mutlu oldukları gözlenmiştir.


......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................


 
 
Google
Web BENBAY-06.TR.GG
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=Free Meta Tag Analyzer