KaPanDı....!!!
  TOPLUM SİYASET VE MEDYA ETKİLEŞİMİ
 

TOPLUM SİYASET VE MEDYA ETKİLEŞİMİ

 

Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturur. Ailedeki sıkıntılar topluma; toplumdaki sıkıntılar aileye yansır. Sağlıklı toplumu, sağlıklı aileler oluşturur. Ailenin sosyokültürel durumu, toplumun sosyokültürel durumunu belirler. Toplum ve aile sürekli iyi ve kötü etkileşim içerisindedir.
Aile toplum etkileşimi sağlıklı olmaz ise ailede ve toplumda bazı sıkıntılar oluşabilir. Aile içinde bulunduğu toplumun durumuna göre şekillenir. Toplumun ve ailenin yapısına etki eden bir diğer noktada devletin topluma ve aileye sunduğu sosyokültürel imkânlardır. Bu imkânların bol olduğu ülkelerde bazı sıkıntıların önüne geçmek mümkün olmuş ancak hiçbir zaman yeterli olmamıştır.
Devletin sunduğu imkânların yetersizliği veya toplumdaki sosyoekonomik ve sosyokültürel olaylar toplum ile beraber aileyi de etkileşim içerisine almaktadır. Toplumu ve aileyi özelliklede yeni yetişen çocuklarımızı etkileyen diğer bir unsurda, Medyadır.
Medyanın iyi ve kötü yönde birçok etkisi bulunmaktadır, Medyanın zararlarından aileyi oluşturan bireylerin özellikle de çocukların korunması gerekmektedir. Son yıllarda genel izleyici kitlesi ve çeşitli yaş gruplarına hitap gibi işaret belirten önlemler getirilse de buna dikkat eden aile sayısı ülkemizde acaba ne kadar dır? bunun için aileyi oluşturan bireylerin daha bilinçli olmaları gerekmektedir. Unutmayınız ki bazı zararları oluşmadan önlemek bizim için mümkündür.
Değerli okuyucularım, toplumumuzda görsel yayına değer verdiğimiz kadar, kişisel gelişim ve aile gelişimi üzerine yazılan eserlerimize de değer verilmiş olsa birçok problemler daha oluşmadan ortadan kalkacaktır.
Son zamanlarda bir televizyon kanalında Bin bir Gece, Annem, Yol Arkadaşım, Yaprak dökümü, gibi diziler reyting rekorları yapmaktadır. Bunun sebebi de içerisinde yaşadığımız toplumumuz bu dizilerde oynanan karakterlerle iç içe veya yakınları bu olayları yaşamaktadır. Senaristler bunu çok iyi etüt ettiğinden toplumumuzun da ilgisini çekmeyi başarmışlardır, onları canı gönülden tebrik ediyorum. Bu eserler kitap olarak bu kadar aynı ilgiyi çekmezdi. Sizlere anlatmak istediğimde bu karakterlerin toplumumuzda giderek artış içerisinde olduğunu belirtmektir. Ancak ne var ki orada yaşanan mutlulukları yakalamanız, yaşadığınız olumsuzluklar karşısında çok zordur. Gelin kendimizi geliştirerek bu durumlarla karşılaşmamak için kişisel gelişim içerisinde olmaya özen gösterelim. İleri medeniyetler seviyesine ancak bu şekilde varabiliriz, yarınlarımızın garantörlüğü olan gençliğimiz ideal aile yapısını bu şekilde yakalayabilir.
Toplum içerisinde kendisini geliştiremeyen ailelere müdahalede bulunacak, onların her türlü sorunları ile ilgilenecekleri yeri geldiğinde sosyoekonomik destek sağlayacak, organize ve yetkileri devlet tarafından desteklenmiş, tecrübeli uzman psikologların olduğu, iyi eğitilmiş ekiplerle birlikte kamu birimine acil ihtiyaç vardır. Aileden sorumlu devlet bakanlığı olmasına rağmen bu devlet bakanlığı zannedersem yetersiz bütçe ile bu konularda yapması gerekenleri yapamayacak durumdadır.
Eğitimden sonra en büyük bütçenin bir iki defaya mahsus olmak üzere aileden sorumlu devlet bakanlığına aktarılarak bu konuda büyük yol alınacağı ve Devlet Planlama Teşkilatında görev yapan uzmanların bu konuya yönelik çalışmalarda bulunmasını ve özellikle gelir dağılımındaki dengesizliklerin ortadan kaldırılması gerekir. Aileyi güçlendirmede yapılacak çalışmaların yerinde olacağı düşüncesi ile bu konuların daha da çözüme kavuşacağını ümit etmekteyim.
Aileden sorumlu devlet bakanlığımız, yerel yönetimlere bu konuda tam destek vererek sürekli olarak aile gelişimi hakkında yayınlar, dokümanlar, aile terapistleri ile konferanslar ve brifingler vererek ailelerin gelişimine katkıda bulunmalıdırlar.
Tabi ki bu işler yapılmaktadır, ancak yeterli değildir, yapılanlar ise de göstermelik olarak yapılmaktadır. Ülkemizde giderek artış gösteren boşanmaların büyük nedeni gelişememiş ve ideal aile yapısını yakalayamamış ailelerden oluşmasıdır. Siz sevgili yöneticiler bu konu üzerinde yapacağınız çalışmalarla bizlerin ideal aile yapısını yakalamamızda en büyük destekçilerimizsiniz sizlerden acil olarak bunları görmek ve sürekliliğinin olmasını istiyoruz.
Yapılan bir araştırma neticesinde Ülkemizde Toplam 29 ilde 38 kadın sığınma evi bulunmaktadır, yapılacak olanlarla da 46 ya yükselecektir. Ancak ne var ki buraya sığınan kadınların % 70’i tekrar eşlerine geri dönmekte ve aynı olaylarla karşılaşmaları da oldukça yüksektir. Büyük şehirlerde artan bu boşanmalar yayılarak kırsal kesimi de içerisine almış bulunmaktadır.
İşte bazı medya kuruluşları da bu konuda eksik olan devletimizin yetersizliğinden dolayı bu konuda çalışmalar ve programlar hazırlayarak bazen de olumsuz sonuçlar doğurmaktadırlar. Toplum aile etkileşimi her konuda mümkün olmaktadır. Bu sebeple özellikle siz sevgili devlet büyüklerimiz ve sevgili siyasetçiler, sizler ülkemizin yetiştirdiği akıllı, bilgili, tahsilli, yegâne ve asil insanlarsınız. Ülkemizi yönetirken birçok konuda yetersiz olan devletimizin sorunlarını çözmek için çaba sarf ederken nedense anlamak mümkün bile değil sizler hep kavga halindesiniz.
Bizler her gün sizleri izlemekteyiz. Sizler bile olduğunuzun tam tersini yapmaktasınız, kötü söz sahibine aittir. Mutlaka bir gün bunun faturasını ödemek zorunluluğu vardır. Geçmişte yaşadığımız örneklerinde mevcut olduğu gibi, ülkemiz adına almış olduğunuz kararlar sonuçta toplumumuzu sonrada aile yapımıza etki yapmaktadır. Geçmişten tekrar örnek verecek olursak geçmiş hükümetler de yapılan devalüasyon devletimizi güçlü kılabilmek adına yapılmıştır.
Toplumumuzu ve buna bağlı olarak da aile yapılarımızı büyük zarara uğratarak özellikle yaşanan sıkıntılar sebebi ile fakir aileleri büyük ölçüde etkilemiş ve buna bağlı olarak da birçok iş adamlarımız işlerini ve beraberinde de eşlerini kaybederek, ailelerindeki parçalanmalara engel olamamıştır. Geçmişte yapılan yanlış siyaset ve yanlış yönetim şekilleri devam etmemelidir. Siz büyüklerimiz bizleri her zaman birlik ve beraberliğe davet etmektesiniz, ancak birlik ve beraberliğimiz biz bir aile olduğumuz zaman olacaktır.
Bizlerin iyi bir aile olmamız ve toplumumuzun bir parçası olan aileyi koruma kanunların da radikal kalıcı ve etkileyici kanunlar bekleyerek, ailelerin güçlenmesi adına yapılacak çalışmaları desteklemek ve onları geliştirmek için çalışmalar da bulunulması gerekmektedir.
Aileyi koruyan ve kollayan kişi babadır. Toplumları ve içerisinde yaşayanları da kollayan Devlet Babadır. Türk toplumunun babalığına soyunmuş siz değerli siyasetçiler artık baba edası takınarak sevgiyi ve şefkati üreten kişiler olarak ve onları yaşamak ve yaşatmak adına yapacağınız bu çalışmalarda zaruri görevinizdir. Son yıllarda artan bu boşanmaların önüne geçebilmek adına çalışmalar yapmanızı ve artık medya önünde siyasi kavgalarınızı bitirip bizler sizlerin yegâne koruyucuları olarak dıştan gelen etkenlere karşı hep birlikte huzur için de çalışmalarımızı yürüteceğiz mesajlarının verilmesi bizlerde de birlik ve beraberlik duygularını oluşturacaktır.
Amatörce hazırlamakta olduğum bu kitapta siz sevgili siyasetçileri ve devlet büyüklerimi asla tenkit düşüncesi ile yazmadım, amacım özlemini duyduğum manevi değeri yüksek bir toplumun oluşmasında etkinliklerinizin olmasını istediğimden dolayıdır. Toplumların parçalanması ailelerinde bölünmesine ve buna bağlı olarak da kin ve nefret duygularını açığa çıkaracaktır.
Birlik ve beraberliği yok olan toplumlar yok olmayla karşı karşıya gelirler. Bizler doğal afetler de ve şu günlerde ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen hainlerle mücadele etmekteyiz yaşadığımız bu Kriz anlarında bizler bir bütün olarak bu hainlerle mücadele edersek en kısa zamanda bunlarla baş edip sonuç alacağımız intibası verir ve asla başaramayacakları bu tutum karşısında onlar pes edecektir.
Ayrıca medyanın kullandığı ve günlük yaşantımızda nerdeyse bizlerle beraber yaşayan siz sevgili sanatçılar Sizlerin hepinize hitap etmem yanlış olur. Aranızda bazıları var ki gündemde kalabilmek adına yaptığınız reklam amaçlı magazin programların da gördüğümüz kadarı ile belki de yaşamadığınız veya yaşamak bile istemediğiniz hal ve davranışlar içerisindesiniz ve bu konularla da karşımıza çıkmaktasınız.
Oysa sizleri milyonlarca kişi izlemekte, olumsuzluk da bir reklamdır. Amacınız reklam ise bunu gerçekten başarıyorsunuz, ama sizleri izleyen insanlar ve özellikle gençler bu durumlardan etkilenmekte, onlara kötü örnek olduğunuz gibi daha algılama yeteneğini kazanmamış olanların da ahlaki değerlerini yok ediyorsunuz ve bunun karşılığında da kendinize sanatçı denmesini istiyorsunuz. Sizlere acaba ne denmeli...
Ayrıca reyting rekorları kırmak için çaba harcayan bu yaptığı iş ile övünen fakat aydınlatayım derken, karartan medya mensuplarının bazıları, kendilerine göre iyi yaşam saydığınız özgürlük çatısı altına sığınarak yaptıkları ahlaksızca hal ve hareketler;
Genç kızlarımızın beyinlerinde fırtınalar estirmekte ve onları hayal kırıklığı ile sonuçlanan olaylarla karşılaştırdığınızı bir düşünürseniz bu insanların da bir gün aile olacağından, nasıl bir aile yapısı oluşturmasını beklersiniz. İşte bunun için sizleri daha duyarlı olmanızı ve sizlerinde bizler gibi bu toplumun bir parçası olarak, ailenizle birlikte sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diler; çalışmalarınızın olumlu yönde olmasını temenni ederim.
Medya patronlarına da bu konuda çalışanlarına özenle dikkat ederek hassas olmaları dilekleri ile saygı ve sevgilerimi belirtir onlarsız da yaşamın eğlencesiz bir hal içinde olacağını belirtirim.

 

 

 

 
 
Google
Web BENBAY-06.TR.GG
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=Free Meta Tag Analyzer